Radnik pod punom opremom na gradilištu, opremljen zaštitnom kacigom, pojasmo za rad na visini i zaštitnim cipelama

Zaštita radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

U cilju osiguranja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika izloženih različitim naporima na radu, donesen je pravilnik o zaštiti radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu. Ovaj pravilnik usklađen je s direktivama Europske unije te propisuje mjere, pravila i postupke za zaštitu radnika u različitim radnim okolinama.

Statodinamički napori

Pravilnik postavlja jasne smjernice za poslodavce u vezi s radnicima koji su izloženi statodinamičkim naporima, kao što su ručno rukovanje teretima, ponavljajući zadaci i statički napor.

Kako bi se izbjeglo ručno rukovanje teretima, poslodavci su obvezni koristiti odgovarajuću radnu opremu i organizirati poslove na način koji smanjuje ponavljajuće zadatke i statički napor.

U slučajevima kada ručno rukovanje teretima nije moguće izbjeći, poslodavci moraju osigurati odgovarajuća tehnička pomagala i poduzeti organizacijske mjere radi smanjenja rizika od ozljeda.

Procjena rizika za sigurnost i zdravlje radnika pri ručnom rukovanju teretima ključna je komponenta ovog pravilnika, pri čemu se uzimaju u obzir faktori poput težine tereta, fizičkog napora i radnog okoliša.

Psihofiziološki napori

Pravilnik opisuje važnost procjene psihosocijalnih rizika na radnom mjestu te pruža smjernice za njihovo sprječavanje i smanjenje.

Uzimajući u obzir psihosocijalne faktore kao što su stres na radu i radno okruženje, poslodavci su obvezni provesti procjenu rizika i poduzeti mjere prevencije u suradnji s relevantnim stručnjacima.

Radnici također imaju obvezu surađivati s poslodavcem radi sprječavanja psihosocijalnih rizika te se pridržavati uputa i smjernica za očuvanje mentalnog zdravlja na radnom mjestu.

Napori pri radu s računalom

Pravilnik ističe zaštitu radnika koji rade s računalom, propisujući mjere za smanjenje vidnog, statodinamičkog i psihofiziološkog napora.

Poslodavci su obvezni provesti procjenu rizika za sve poslove koji uključuju rad s računalom te organizirati radne aktivnosti na način koji omogućuje periodične odmore i vježbe rasterećivanja. Radnici trebaju biti osposobljeni za siguran rad s računalom te upoznati s mjerama zaštite zdravlja koje trebaju primjenjivati tijekom radnog vremena.

Napori vida i govora

Poslodavac je dužan identificirati poslove na kojima radnik podnosi napore vida i/ili govora te procijeniti rizik za sigurnost i zdravlje radnika uzimajući u obzir različite faktore.

Za napore vida, poslodavac mora uzeti u obzir karakteristike posla, kao što su predmeti ili uređaji koje radnik mora promatrati, zahtjevi posla, trajanje posla te osvijetljenost radnog prostora.

Za napore govora, važno je uzeti u obzir okolinu u kojoj radnik obavlja posao, trajanje posla te razinu buke ili zvuka u radnom okruženju.

Nakon procjene rizika, poslodavac je dužan poduzeti odgovarajuće mjere kako bi smanjio rizik na prihvatljivu razinu.

Napori pri uporabi osobne zaštitne opreme

Korištenje osobne zaštitne opreme može predstavljati dodatan napor za radnika, stoga je važno ograničiti vrijeme nošenja te opreme na ono koje je potrebno za sigurno obavljanje posla.

Posebno treba paziti na odabir i trajanje nošenja osobne zaštitne opreme za tijelo i glavu kako bi se spriječilo pregrijavanje tijela.

Kod korištenja respiratora, treba uzeti u obzir zdravstveno stanje radnika zbog dodatnog opterećenja dišnog i srčano-žilnog sustava.

Cijeli pravilnik pročitajte na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_73_1375.html

Kontaktirajte nas: