USLUGE ZAŠTITE OD POŽARA

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara

Osposobljavanje za zaštitu od požara uključuje pružanje potrebnih informacija, obuke i vježbi kako bi radnici bili osposobljeni prepoznati opasnosti od požara te znali pravilno reagirati u slučaju izbijanja požara.

Stručni ispit za zaštitu od požara

Stručni ispit za zaštitu od požara obuhvaća provjeru znanja i vještina vezanih uz prevenciju, zaštitu i postupanje u slučaju požara. Ovaj ispit osigurava da osobe koje ga polože posjeduju potrebno znanje i sposobnosti za osiguravanje sigurnosti od požara u različitim radnim i javnim okruženjima.

Kontaktiraj nas za polaganje odmah!