Tko može biti stručnjak zaštite na radu?

Što je zaštita na radu?

Zaštita na radu odnosi se na skup pravila, praksi i mjera usmjerenih na osiguravanje sigurnog i zdravog radnog okruženja za sve zaposlenike. Uključuje identifikaciju opasnosti, procjenu rizika, i implementaciju preventivnih mjera za smanjenje ili eliminiranje rizika od ozljeda i bolesti na radnom mjestu.

Vrste zaštite na radu

  • Fizička zaštita obuhvaća mjere zaštite od fizičkih opasnosti kao što su buka, vibracije, zračenje i ekstremne temperature
  • Kemijska zaštita obuhvaća kontrolu izloženosti opasnim kemikalijama
  • Biološka zaštita – mjere za zaštitu od bioloških opasnosti kao što su bakterije, virusi i drugi mikroorganizmi
  • Ergonomska zaštita- prilagodba radnog prostora i opreme kako bi se smanjio fizički stres i spriječile ozljede povezane s radom

Tko je stručnjak zaštite na radu?

Da bi postao stručnjak za zaštitu na radu, pojedinac mora ispuniti određene obrazovne i profesionalne kriterije. Tipično, to uključuje završetak relevantnog fakultetskog obrazovanja te dodatne specijalizirane obuke i certifikacije u području sigurnosti i zdravlja na radu. Stručnjak za zaštitu na radu treba imati duboko razumijevanje zakonskih propisa, sposobnost identifikacije i procjene rizika te razvoja i implementacije efektivnih mjera zaštite.

Stručnjak zaštite na radu I stupnja

Stručnjak za zaštitu na radu može djelovati u organizacijama s do 49 zaposlenika, pri čemu se može tolerirati veći broj radnika ako su rizici za radnike niski. U većim poduzećima, stručnjak prvog stupnja ima mogućnost suradnje unutar tima zajedno sa stručnjakom II stupnja.

Stručnjak zaštite na radu II stupnja

Utvrtkama s brojem zaposlenika između 50 i 249, obvezatno je angažiranje barem jednog specijaliste sigurnosti na radu sa kvalifikacijama II. stupnja. Za one koji imaju između 250 i 499 zaposlenika, zahtijeva se prisutnost barem jednog specijaliste II. stupnja i jednog specijaliste I. stupnja u području sigurnosti na radu. Dodatno, za svakih dodatnih 500 zaposlenika potrebno je angažiranje još jednog specijaliste sigurnosti na radu II. stupnja. Kada više poslodavaca djeluje na istom mjestu i koordinira aktivnosti vezane uz sigurnost na radu, ove smjernice primjenjuju se u skladu s organizacijskom strukturom i dogovorom.

Ukoliko su ti potrebne usluge stručnjaka zaštite na radu, kontaktiraj nas!

Kontaktirajte nas: