zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu obuhvaća sveobuhvatne mjere i propise za zaštitu radnika, s detaljnim fokusom na prevenciju rizika, zaštitu sluha, obveze poslodavaca i prava radnika. Evo detaljnijeg pregleda ključnih segmenata:

Granične i upozoravajuće vrijednosti Izloženosti
Granična vrijednost izloženosti: 87 dB(A) za dnevnu izloženost (L(EX,8h)) i vršna vrijednost zvučnog tlaka od 200 Pa (140 dB(C)).
Gornja upozoravajuća granica izloženosti: 85 dB(A) za L(EX,8h) i vršna vrijednost zvučnog tlaka od 140 Pa (137 dB(C)).
Donja upozoravajuća granica izloženosti: 80 dB(A) za L(EX,8h) i vršna vrijednost zvučnog tlaka od 112 Pa (135 dB(C)).

Posljedice nepoštovanja pravilnika
Ako poslodavac ne poštuje ovaj pravilnik, može biti izložen zakonskim sankcijama, uključujući financijske kazne, obustavu rada na određenim radnim mjestima, te potencijalne građanske ili kaznene tužbe od strane zaposlenika koji trpe zdravstvene posljedice zbog neadekvatne zaštite.

Zaštita sluha i norme
Zaštita sluha uključuje različite oblike osobne zaštitne opreme (OZO), u skladu s normama:

Ušni štitnici: HRN EN 352-1, različiti materijali i dizajni pružaju prigušenje u rasponu od 21 do 36 dB.
Ušni čepovi: HRN EN 352-2, izrađuju se od materijala kao što su specijalna vata, poliuretanska pjena ili silikon, s prigušenjem od 23 do 37 dB.
Otoplastici: izrađuju se prema individualnim mjerama korisnika i nose se u ušnom kanalu za maksimalnu zaštitu i udobnost.

Zdravstveni nadzor
Zdravstveni nadzor uključuje periodične preglede slušnih funkcija radnika izloženih buci, kako bi se rano identificirali znakovi oštećenja sluha i poduzele odgovarajuće mjere. To može uključivati premještaj na manje bučna radna mjesta, dodatne mjere zaštite sluha ili liječenje. Poslodavac je dužan čuvati zdravstvenu dokumentaciju i rezultate mjerenja buke na radnim mjestima najmanje 40 godina.

Mjere za smanjenje izloženosti buci uključuju:
Tehničke mjere: primjena tehnologija i opreme koja proizvodi manje buke, akustična izolacija, upotreba zvučnih barijera i zvučnoapsorpcijskih materijala.
Organizacijske mjere: prilagodba radnih procesa, ograničenje vremena izloženosti buci, rotacija radnih zadataka, i osiguranje odmora u tišim područjima.
Edukacija i treninzi: informiranje radnika o rizicima buke, pravilnoj upotrebi zaštitne opreme i tehnikama rada koje smanjuju izloženost buci.

Cijeli pravilnik potraži na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html

Kontaktirajte nas: