Prikaz pravilnika o zaštiti na radu na zidu, na policama na zidu vide se zaštitne kacige, antifoni, rukavice i ostala oprema prema zakonu o zaštiti na radu

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (zdrastveni pregledi)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada je dokument koji osigurava zaštitu radnika od potencijalno štetnih utjecaja rada na njihovo zdravlje. S obzirom na to da određeni poslovi nose povećane rizike, poput ozljeda, profesionalnih i drugih bolesti, pravilnik postavlja stroge kriterije za radnike koji se na njih zapošljavaju. Osim općih uvjeta za zapošljavanje, radnici moraju zadovoljiti i posebne uvjete u pogledu životne dobi, spola, stručnih i zdravstvenih sposobnosti, uključujući psihičku stabilnost.

Radna mjesta obuhvaćena pravilnikom uključuju širok spektar aktivnosti: od rukovanja teškim i opasnim strojevima, upravljanje energetskim postrojenjima, ronilačke poslove, do poslova koji zahtijevaju rad s eksplozivima ili na visini. Ovakvi poslovi zahtijevaju ne samo specifične stručne sposobnosti već i izvrsno zdravstveno stanje radnika, što se utvrđuje redovitim zdravstvenim pregledima.

Pravila za maloljetnike, žene i trudnice:

Radnika mlađeg od 18 godina života ne smije obavljati:

– teške fizičke poslove,

– poslove na kojima dolazi do oslobađanja štetnih plinova, para i prašine, te

toplinskog zračenja,

– poslove na kojima je potrebna veća odgovornost i iskustvo,

– noćne smjene i prekovremeni rad

Žene radnice ne smiju se raspoređivati na teške fizičke poslove.

Žene trudnice ne smije obavljati:

– teške radove,

– poslove sa štetnim utjecajima  na psihofizičke i psihičke osobine

– prekovremeni rad

– noćni rad.

Zdrastveni pregledi:

za radnike koji su izloženi posebnim uvjetima rada, pravilnik propisuje obvezne preventivne zdravstvene preglede. Cilj ovih pregleda je pravovremeno otkrivanje bilo kakvih oštećenja zdravlja koja bi mogla nastati kao rezultat njihovog rada. Poslodavci su dužni osigurati da se ovi pregledi provode redovito i u skladu s odredbama pravilnika, osiguravajući da radnici ostanu zdravi i sposobni za svoje dužnosti. Periodičnost pregleda varira ovisno o specifičnim rizicima povezanim s pojedinim poslovima, što može biti godišnje, svake dvije do četiri godine.

Osim fizičkog zdravlja, pravilnik stavlja naglasak i na psihičku stabilnost radnika, uzimajući u obzir stresne uvjete rada i potrebu za visokom razinom koncentracije i psihičke izdržljivosti. Posebna pozornost posvećena je radnim mjestima koja uključuju izloženost opasnim kemikalijama, ekstremnim temperaturama, visokom riziku od pada ili teškom fizičkom naporu.

Implementacija ovog pravilnika ne samo da štiti radnike od mogućih štetnih utjecaja njihovih poslova već i promiče kulturu sigurnosti i zdravlja na radu. Kroz obveznu primjenu mjera predostrožnosti i redovite zdravstvene preglede, poslodavci i radnici zajedno doprinose stvaranju sigurnijeg i zdravijeg radnog okoliša. Pravilnik, stoga, predstavlja temelj za prevenciju profesionalnih bolesti i ozljeda na radu, osiguravajući da se poslovi s posebnim uvjetima rada obavljaju samo pod najstrožim mjerama sigurnosti i zdravstvene zaštite.

Više potražite u zakonu o zaštiti na radu.

Kontaktirajte nas: