Prikaz laptopa, zaštitne kacige i papira na kojima je napisana procjena zaštite na radu

Procjena rizika zaštite na radu

Kada se radi o zaštiti na radu, izrada procjene rizika predstavlja važnost u osiguranju sigurnosti i zdravlja radnika. Prema zakonu o izradi procjene rizika, često se postavlja pitanje: što zapravo obuhvaća taj proces? U ovom članku ćemo razmotriti ključne aspekte tog zakona te istražiti kako se pravilno provodi procjena rizika.

Temeljni uvjeti i sadržaj procjene rizika zaštite na radu

Prvi korak u procesu izrade procjene rizika je razumijevanje osnovnih uvjeta i sadržaja koji su obvezni prema zakonu. Prema članku 1. pravilnika, propisani su minimalni zahtjevi koji se moraju ispuniti prilikom procjenjivanja rizika. Bitno je napomenuti da ovo pravilo ne ograničava primjenu drugih metoda procjene rizika, nakon što su zadovoljeni minimalni zahtjevi propisani ovim pravilnikom.

Definicija procjene rizika

Članak 2 jasno definira što obuhvaća procjena rizika. To je proces kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora na radu koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Ovaj članak postavlja temelje za sve daljnje korake u procjeni rizika.

Tko smije izrađivati procjenu rizika zaštite na radu?

Važno je znati tko je ovlašten izrađivati procjenu rizika. Prema članku 3, procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za tu svrhu, ali isto tako, poslodavac može izraditi procjenu rizika za vlastite potrebe. Ovaj članak ističe važnost osposobljenosti osoba koje sudjeluju u izradi procjene rizika.

Obveza poslodavca

Poslodavac ima ključnu ulogu u osiguranju sigurnosti na radu. Prema članku 4, poslodavac je obvezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje obavljaju radnici i osobe na radu. To podrazumijeva da procjena rizika mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima i naporima.

Postupak procjenjivanja rizika

Postupak procjenjivanja rizika opisan je u članku 5 i sastoji se od nekoliko koraka. To uključuje prikupljanje podataka na mjestu rada, analizu i procjenu prikupljenih podataka, utvrđivanje mjera za uklanjanje ili smanjivanje rizika te izradu plana mjera za provedbu.

Klasifikacija rizika zaštite na radu

Klasifikacija rizika je ključna za donošenje odgovarajućih mjera zaštite na radu. Članak 7 propisuje procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika, uključujući vjerojatnost i posljedice. Osim toga, ističe se važnost aktivnog sudjelovanja radnika u procesu procjene rizika.

Primjena mjera za smanjenje rizika

Nakon provedene procjene rizika, poslodavac je obvezan primjenjivati pravila, mjere, postupke i aktivnosti za sprječavanje i smanjivanje rizika. Članak 9 ističe važnost određivanja rokova, ovlaštenika za provedbu mjera te načina kontrole nad provedbom.

Zaključak

Izrada procjene rizika zaštite na radu ključna je za osiguranje sigurnosti i zdravlja radnika. Pravilno provođenje ovog procesa ne samo da štiti radnike od potencijalnih opasnosti već i osigurava usklađenost sa zakonskim propisima. Poslodavci imaju ključnu ulogu u osiguranju provedbe procjene rizika i primjene odgovarajućih mjera zaštite na radu.

Cijeli pravilnik o procjeni rizika zaštite na radu možete pročiati na idućem linku

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2154.html

Ukoliko Vam je potreban izrada procjene rizika slobodno nam se obratite!

Kontaktirajte nas: