Zaštitni znak (naljepnica) u obliku trokuta sa uskličnikom u sredini koja pokazuje opasnost na gradilištima

PRAVILNIK O Zaštitnim ZNAKOVIMA

Pravilnik o znakovima sigurnosti igra važnu ulogu u zaštiti na radnom mjestu. Definira minimalne zahtjeve za postavljanje i korištenje sigurnosnih znakova, pruža jasne smjernice poslodavcima o obvezama u vezi s postavljanjem i održavanjem znakova te osigurava radnicima potrebne upute i informacije o značenju znakova, doprinoseći tako sigurnom radnom okruženju i prevenciji ozljeda na radu.

Primjena normi za znakove:

Prilikom primjene zakona koristi se hrvatska norma HRN EN ISO 7010 : 2013.

Vrste znakova sigurnosti

 Zakon definira različite vrste znakova kao što su znakovi zabrane, upozorenja, obveznog postupanja te znakovi za izlaz u slučaju nužde ili prvu pomoć.

Obveze poslodavca:

Poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima gdje se rizici ne mogu izbjeći, uzimajući u obzir procjenu rizika i osiguravajući da su znakovi stalno na predviđenom mjestu

Upotreba i održavanje znakova sigurnosti

Zakon propisuje kako znakove treba koristiti i održavati, uključujući redovno čišćenje, pregledavanje, popravke i zamjene.

Informacije i upute za radnike

Poslodavac je dužan osigurati radnicima odgovarajuće usmene ili pisane upute o značenju sigurnosnih znakova te ih redovito izvješćivati o svim potrebnim mjerama u svezi s njihovom uporabom.

Savjetovanje i suradnja s radnicima

 Poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima o pitanjima zaštite na radu, uključujući primjenu propisanih znakova.

Ova zakonska regulativa ima za cilj osigurati sigurno radno okruženje putem primjene odgovarajućih sigurnosnih znakova te jasne upute i informacije za radnike.

Izgled znakova sigurnosti

 Znakovi moraju biti u skladu s hrvatskom normom HRN EN ISO 7010 te moraju imati minimalne zahtjeve za oblik i boje prema posebnoj namjeni, kao što su znakovi zabrane, upozorenja, obveznog postupanja, put za izlaz u slučaju nužde i oprema za gašenje požara.

Uvjeti postavljanja znakova

Ploče s znakovima moraju biti postavljene na odgovarajućoj visini i osvijetljene kako bi bile dobro vidljive. Preporuča se korištenje fluorescentnih boja i dodatne umjetne rasvjete na mjestima sa slabom prirodnom osvjetljenošću.

Znakovi koji se koriste

  • Znakovi zabrane
  • Znakovi upozorenja
  • Znakovi obveznog postupanja
  • Znakovi izlaza u slučaju nužde
  • Znakovi opreme za gašenje požara


Izvor slike: zirs.hr

Cijeli pravilnik pročitajte na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_91_1765.html

Ako su ti potrebni znakovi ili naljepnice za zaštitu na radu javi nam se odmah!

Kontaktirajte nas: