ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

Zašto je važan zakon o zaštiti na radu?

Zakon o zakon o zaštiti na radu predstavlja temeljni dokument koji uređuje sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Njegova primjena i poštivanje od strane poslodavaca i radnika od iznimne su važnosti. Izdvajamo njegove prednosti:

  1. Zaštita života i zdravlja radnika: prvenstveni cilj ovog zakona je osigurati sigurnost i zaštitu zdravlja radnika na radnom mjestu. Poštivanjem zakona, smanjuje se rizik od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih zdravstvenih problema koji proizlaze iz radnog okruženja. Time se štiti ne samo fizičko zdravlje radnika, već i osigurava njihova radna sposobnost i produktivnost.
  1. Prevencija rizika na radu: zakon o zaštiti na radu propisuje opća načela prevencije rizika na radu, što omogućuje poslodavcima identifikaciju potencijalnih opasnosti i poduzimanje mjera kako bi se one smanjile ili eliminirale. Time se sprječavaju nezgode, ozljede i štete na radu te se unapređuje opća sigurnost radnog okruženja.
  1. Prava i obveze radnika: zakon jasno definira prava i obveze radnika u vezi sa zaštitom na radu, što im omogućuje da aktivno sudjeluju u očuvanju vlastitog zdravlja i sigurnosti. Radnicima se osigurava pravo na informiranje, obuku i sudjelovanje u procesima savjetovanja s poslodavcem, što doprinosi zaštiti njihovih interesa.
  1. Usklađenost s europskim standardima: prijenosom određenih direktiva Europske unije, zakon osigurava usklađenost s europskim standardima i praksom. To ne samo da osigurava kvalitetniju zaštitu radnika, već i olakšava trgovinske i poslovne odnose s europskim partnerima.
  1. Ekonomski aspekt: iako se može činiti da poštivanje ovog zakona nosi određene troškove poslodavcima, dugoročno gledano, ulaganje u sigurnost i zaštitu zdravlja radnika donosi ekonomske prednosti. Smanjenjem broja ozljeda i bolovanja, poslodavci smanjuju troškove, gubitak produktivnosti i moguće pravne troškove uslijed kazni u slučaju nezgoda.

Zakon o zaštiti na radu važan je instrument za promicanje sigurnosti, zdravlja i dobrobiti radnika. Poštivanjem ovog zakona, osigurava se održivo i sigurno radno okruženje, što doprinosi produktivnosti, konkurentnosti i kvaliteti života svih radnika. Stoga, poštivanje ovog zakona nije samo zakonska obveza, već i moralna i društvena odgovornost svih subjekata uključenih u svijet rada.


Kontaktirajte nas: