žena sa zaštitnom kacigom i radnim prslukom razgovara na mobitel i dogovara provjeru zaštitne opreme za rad

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu donosi uvjete i postupke za izdavanje ovlaštenja poslodavcima ili fizičkim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu, stručni nadzor, evidentiranje ovlaštenja i obvezu stalnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu.

OVLAŠTENJE ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU OBUHVAĆA SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

 • Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način, te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Izrada procjene rizika
 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU:

 • Propisuju se uvjeti za izdavanje ovlaštenja, uključujući stručnu spremu, radno iskustvo i posjedovanje odgovarajuće opreme

IZOBRAZBA I STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE:

 • Ovlaštene osobe moraju osigurati izobrazbu i stalno usavršavanje svojih stručnjaka zaštite na radu

POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA:

 • Propisan je postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenja, uključujući potrebnu dokumentaciju i inspekciju opreme
 • Ovaj pravilnik osigurava da osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu imaju odgovarajuću stručnu spremu, opremu i kontinuiranu edukaciju kako bi osigurale sigurnost na radu

RJEŠENJE O PONIŠTENJU ILI UKIDANJU OVLAŠTENJA:

 • Ministarstvo će donijeti rješenje o poništenju ili ukidanju ovlaštenja ako se utvrdi da je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih podataka ili ako ovlaštena osoba ne ispunjava uvjete propisane zakonom

PONOVNO PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA:

 • Osoba kojoj je poništeno ili ukinuto ovlaštenje može ponovo podnijeti zahtjev nakon isteka određenog vremenskog razdoblja

OTKLANJANJE NEDOSTATAKA:

 • Ako su pronađene nesukladnosti koje ne zahtijevaju poništenje ovlaštenja, ovlaštenoj osobi će biti naređeno da otkloni nedostatke u određenom roku

VOĐENJE EVIDENCIJE:

 • Ministarstvo vodi evidenciju izdanih ovlaštenja i potvrda te objavljuje popis ovlaštenih osoba na svojim mrežnim stranicama

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE:

 • Propisuje se obveza ažuriranja poslovnika o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu te se određuje kada prestaju važiti određene obveze iz prethodnog zakona

Cijeli zakon možete pronaći na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_58_835.html

Kontaktirajte nas: