POLAGANJE ZAŠTITE NA RADU

Polaganje zaštite na radu- cijena

Zakonski propisi obvezuju poslodavce na procjenu rizika i poduzimanje mjera za smanjenje opasnosti na radu. Time se osigurava sigurno radno okruženje, smanjujući rizik od ozljeda i bolesti.  Cijena polaganja ovisi o više faktora, kao što su radno mjesto, broj radnika, uvjeti rada, broj ovlaštenika i slično.

Za više informacija pošalji upit i zatraži personaliziranu ponudu skrojenu prema Vašim potrebama!

Ponovno polaganje zaštite na radu

Prema zakonu, ponovno polaganje zaštite na radu potrebno je u sljedećim slučajevima:

  • Kod promjena u radnom postupku
  • Kod uvođenja nove tehnologije rada
  • Kod uvođenje nove kategorije
  • Kod upućivanja radnika na novo mjesto rada ili na novi posao
  • Kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovano opsanostima, štetnostima i naporima na radu

Ako ti je potrebno ponovno polaganje zaštite na radu, javi nam se odmah!

Procjena rizika zaštite na radu

Ako poslodavac ne posjeduje procjenu rizika ili ako njegova procjena ne odgovara rizicima na radnom mjestu, zakon o zaštiti na radu propisuje novčane kazne od 30.000 kn za pravne subjekte i 6.000 kn za odgovorne pojedince pravnih subjekata.

Ako ti je potrebna procjena, javi nam se.

Ispit zaštite na radu

Potreban ti je ispit zaštite na radu? Trebaš hitno položiti i steći uvjerenje? Ne brini, rješavamo polaganje ispita i uvjerenje u najkraćem mogućem roku!

Stručno osposobljavanje zaštite na radu

Potrebno Vam je stučno osposobljavanje i suradnja po pitanju zaštite na radu?

Tu smo za Vas! Kontaktiraj nas odmah!

IZRADA ELABORATA ZAŠTITE NA RADU

Elaborat zaštite na radu je detaljan dokument koji identificira potencijalne opasnosti na radnom mjestu te predlaže mjere za sprječavanje nesreća i zaštitu zdravlja radnika. On obuhvaća i plan postupanja u hitnim situacijama te propisane procedure za osposobljavanje radnika o sigurnom radu.

Ukoliko Vam je potreban elaborat javite nam se odmah!