STRUČNJAK  ZAŠTITE NA RADU

O MENI:

Kroz dugogodišnje profesionalno iskustvo, naglasak stavljam na bogato znanje i široki spektar vještina stečenih kroz različite zadatke i projekte.

To uključuje detaljno proučavanje zakona i propisa te vođenje i evidentiranje cjelokupne dokumentacije o zaštiti na radu u raznim firmama. Izradio sam brojne procjene rizika kako bih identificirao potencijalne opasnosti i osigurao sigurno radno okruženje.

Sudjelovao sam u svim procesima obavljanja poslova ZNR ( zaštita na radu) po hrvatskim pravilima i propisima, te operativno vođenje ZNR ( zaštita na radu) prema međunarodnim pravilima i propisima. Stjecanje certifikata za rad na siguran način i ZOP (zaštite od požara) dodatno je obogatilo moje stručno znanje i doprinijelo širokom spektru sposobnosti potrebnih za uspješno obavljanje poslova u području zaštite na radu.

Posebno bih istaknuo svoje iskustvo kao stručnjak zaštite na radu i koordinator II u sektoru građevinske industrije. Tijekom godina provedenih u tom sektoru, susreo sam se s nizom izazovnih situacija na gradilištima. Ta iskustva omogućila su mi brzi osobni rast, napredak i razvoj. Rad na različitim projektima u građevinskoj industriji osvijestio mi je složenost i dinamiku ovog sektora, posebno kada je u pitanju zaštita na radu, koja i dalje predstavlja značajan izazov zbog izbjegavanja poštivanja zakonskih propisa.

O TVRTCI:

Tvrtka Zarning d.o.o. osnovana je 2023. godine. Osnovna djelatnost tvrtke su poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i usluge koordinatora II na gradilištu.

Posebna pažnju posvećujemo visokorizičnim djelatnostima i poslovima s posebnim uvjetima rada gdje prevladava kontinuirani rizik od profesionalnih bolesti, teških ozljeda i bolesti u vezi s radom u teoretskom i praktičnom smislu poduzimati maksimalni napori s konačnim ciljem njihovih sprječavanja, te očuvanjem zdravih radnih mjesta i i izbjegavanje bilo kakvih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu ili u vezi s radom

NAŠ CILJ

Cilj tvrtke je doprinos i poboljšanje cjelokupnog sustava zaštite na radu u Hrvatskoj, te poticanje svijesti o važnosti provođenja zaštite na radu u svim djelatnostima, a posebice se to odnosi na sljedeću vrstu poslova:

  • Osposobljavanje za rad na siguran način gdje pružamo edukaciju i trening za radnike kako bi radili sigurno i bez rizika
  • Osposobljavanje iz zaštite od požara za obuka radnika za pravilno postupanje u slučaju požara te o preventivnim mjerama zaštite od požara
  • Postavljanje sigurnosnih znakova i osiguranje ispravnog označavanja opasnih područja i uputa o sigurnosti
  • Provođenje alkotestiranja na radnim mjestima i osiguranje da radnici ne rade pod utjecajem alkohola, čime se povećava sigurnost na radu
  • Imenovanje koordinatora II od strane investitora kada postoje uvjeti- osiguranje imenovanja odgovorne osobe za koordinaciju sigurnosti i zaštite na gradilištu ili u posebnim uvjetima rada

PODACI O TVRTCI:

ZARNING d.o.o. za tehničko ispitivanje i analizu

ZARNING d.o.o.

Sjedište: Gačice 131, HR-42240 IVANEC

Provedba upisa:

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis osnivanje društva s ograničenom odgovornošću, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-23/3672-2 od 12. rujna 2023. godine, redni broj upisa 1, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070202761

Temeljni kapital: 2.500,00 euro

Poslovna banka: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

IBAN: HR0323400091111248956

OIB (VAT ID): HR 67620357996

EUID: HRSR.070202761

Uprava: Mišo Gužvinec, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno