Koordinator 2 zaštite na radu

 Pružamo sveobuhvatnu podršku tvrtkama u provođenju i održavanju sigurnosnih standarda na   radnom mjestu. Usluga obuhvaća procjenu rizika, izradu planova zaštite, obuku radnika te         osiguravanje usklađenosti s važećim propisima i standardima na gradilištima.

Usluga KOORDINATORA II u fazi izvođenja radova na gradilištima uključuje:

1) KOORDINIRANJE PRIMJENE OPĆIH NAČELA ZAŠTITE NA RADU:

•Koordinacija primjene općih načela zaštite na radu ključna je pri donošenju odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja radova
• Osigurava da se sve odluke o rokovima i mjerama temelje na sigurnosnim standardima i smjernicama zaštite na radu

2) KOORDINIRANJE IZVOĐENJA ODGOVARAJUĆIH POSTUPAKA:

• Koordinacija izvođenja odgovarajućih postupaka znači osiguravanje da se radovi izvode na siguran način uz poštovanje sigurnosnih protokola
• Osigurava dosljednost u primjeni sigurnosnih postupaka tijekom različitih faza radova

3) IZRADA POTREBNIH USKLAĐENJA PLANA IZVOĐENJA RADOVA I DOKUMENTACIJE:

• Sve promjene na gradilištu trebaju biti odražene u planu izvođenja radova i pripadajućoj dokumentaciji, osiguravajući stalnu usklađenost s promjenama
• Sprječava nesuglasice ili nesporazume prouzročene neusklađenošću plana s promjenama na terenu

4) OSIGURANJE SURADNJE I UZAJAMNOG OBAVJEŠĆIVANJA IZVOĐAČA RADOVA I RADNIČKIH PREDSTAVNIKA:

• Suradnja i komunikacija između izvođača radova i radničkih predstavnika važna je za brzu i učinkovitu razmjenu informacija o sigurnosti na radu
• Osigurava da svi relevantni dionici budu uključeni u proces odlučivanja, što doprinosi boljem razumijevanju sigurnosnih izazova i rješenja

5) PROVJERAVANJE PROVODE LI SE RADNI POSTUPCI NA SIGURAN NAČIN:

• Redovite provjere terena osiguravaju da se radni postupci izvode u skladu s sigurnosnim standardima

  • Pravovremeno otkrivanje i ispravljanje potencijalnih sigurnosnih prijetnji prije nego što postanu ozbiljni problemi.

6) ORGANIZIRANJE DA NA GRADILIŠTE IMAJU PRISTUP SAMO OVLAŠTENE OSOBE:

• Ograničavanje pristupa gradilištu na ovlaštene osobe i radnike s dozvolom ulaska osigurava kontrolu nad tko može pristupiti radnim područjima.
• Smanjuje rizik od nesreća, krađe i drugih neželjenih incidenata na gradilištu