Usluga alkotestiranja radnika

U ponudi imamo uslugu alkotestiranja radnika na radnom mjestu.

Ova provjera mora biti obavljena od strane kvalificirane i ovlaštene osobe, koristeći odgovarajuće metode i uređaje, kao što su alkometri ili drugi odgovarajući aparati.

Ukoliko Vam je potrebna usluga, javite se!

zabrana alkohola, boca alkohola prekrižena u znak zabrane
  • Redovito alkotestiranje može pridonijeti stvaranju svijesti među zaposlenicima o važnosti rada na siguran način, čime doprinose ukupnoj sigurnosnoj kulturi u radnom okruženju.
  • U skladu sa zakonodavstvom o zaštiti na radu u Hrvatskoj, jasno je definirano da je poslodavac dužan i ovlašten organizirati provjeru radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.
  • U čl. 58. Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) vrlo jasno je istaknuta zabrana korištenja alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu te su propisane obveze i odgovornosti i radnika i poslodavca.